JobbLoop - eit tilbod for deg under 30 år

03.01.2018
Treng du arbeidserfaring og har lyst til å prøve deg i ulike verksemder i eit år med tett oppfølging? Les meir om JobbLoop.
Jobb
JobbLoop er eit tilbod til deg under 30 år som er utan arbeid eller skuleplass.

Gjennom JobbLoop ønskjer vi å gjere det mogeleg for unge vaksne å få seg arbeidspraksis og kvalifisering.

Slik fungerar JobbLoop
Verksemda går saman i "loopar" på tre, og kandidatane får fire månedar med praksis i kvar verksemd. Det vil sei til saman eit år med målretta arbeidserfaring og tett oppfølgjing. Dette kan gi eit godt grunnlag for vidare karriereløp.

Det er verksemdene som vel kandidatar til JobbLoopane. Kva du har på CV'en er ikkje avgjerande for om du blir vald, og ein vil ta omsyn til det som eventuelt avgrenser deg. Verksemdene skal legge til rette for meiningsfylte arbeidsoppgåver, følgje opp undervegs og gi tilbakemeldingar gjennom eigen mentor i verksemda.  NAV vil og følgje opp, og er lett tilgjengeleg for alle partar i JobbLoopen.

Det vil bli arrangert ei fellessamling før oppstart, der målet er at arbeidsgivar og kandidat skal bli kjente med kvarandre. Det er ofte avgjerande for eit godt resultat.

Kontakt NAV
Ta kontakt med ditt NAV-kontor for meir informasjon og ei vurdering av om dette kan vere noko for deg.
 
Tilbake til oversikten

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
17.09.2019
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse (Bergen)
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer
21.10.2019
Seminar: Sammen får vi flere i arbeid (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
17.09.2019
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse (Bergen)
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer
21.10.2019
Seminar: Sammen får vi flere i arbeid (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet