Samarbeid om JobbLoop

18.06.2018
Verdien av samarbeid ble særlig trukket frem da Virke og NAV markerte JobbLoop i Hordaland 18. juni.
Sammen om JobbLoop: fungerende fylkesdirektør i NAV Hordaland Tommy Johansen (t.v), administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen, avdelingsdirektør i NAV Arbeidslivssenter Hordaland Øyvind Urdal, arbeids- og velferdsdirektør i NAV Sigrun Vågeng, prosjektleder i Virke Eleni Simenou, sosial entreprenør Bosse Litsheim og rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Heidi Myrvold (Foto: Anja Oen).
Les mer om JobbLoop

- JobbLoop er et inkludringssamarbeid mellom arbeidsgivere, unge arbeidsssøkere og NAV, sa Bosse Litsheim, som i kraft å være sosial entreprenør, selv er en viktig brikke i samarbeidet.

Litsheim har vært sentral i arbeidet med JobbLoop fra starten i 2014 da de første jobbloopene startet opp i Sogn og Fjordane. Den gang var han personalleder i bedriften Safeclean i Høyanger hvor han så etter metoder for å bedre inkluderingen av ungdommer i arbeidslivet. Løsningen ble JobbLoop, og i Høyanger går man nå i gang med runde 5 av JobbLoop. En rekke jobblooper er startet opp i Hordaland og flere er på trappene. Også i Oslo startes det nå opp JobbLoop.

Begeistrede arbeidsgivere
Nyrstar Høyanger var også med fra starten og HR manager May Britt Torsnes hadde bare lovord å si om ringvirkningene satsingen har gitt. Mange som har vært innom JobbLoop har kommet i fast arbeid, fått læreplass eller sommerjobb.

– JobbLoop har gitt muligheter til ungdommer som av mange ulike grunner ikke står først i køen. Selv om ikke alle kommer i fast jobb i en joobloop-bedrift så bygger tiltaket selvfølelse og skaper mestring, sa Torsnes.

Hotelkjeden De Bergenske er relativt nylig kommet med i JobbLoop, men driftsdirektør Peter Håkansson sa at erfaringene er gode så langt og forsikret at de er med videre.

Virke på laget                                                          
Administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen og Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng hadde begge tatt turen til Bergen for å delta i markeringen og lære mer om JobbLoop.
Virke har tegnet en samarbeidsavtale med NAV for å utvikle JobbLoop til å bli et verktøy for ikke minst små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta i inkluderingsarbeidet.

 - Mange såkalte SMB-bedrifter trenger fellesskap, drahjelp og støtte for å redusere risikoen, sa prosjektleder i Virke Eleni Simeou.

– Det får de gjennom jobbloop-modellen. JoobLoop er et svar på det Virke lenge har etterspurt, understreket Simeou.

Utvikler NAV
- Joobloop-modellen har utfordret NAV til å tenke nytt og utvikle seg , sa markeskoordinator Berit Kaurel fra NAV Bergenhus.

- Dersom jobbloopene i stor grad blir arbeidsgiverdrevet så kan vi starte mange jobblooper.

Med JobbLoop har også NAV Arbeidslivssenter og de lokale NAV-kontorene funnet en samarbeidsplattform som utvikler de komplementære ferdighetene og drar nytte av hverandres kompetanse, avsluttet primus motor Heidi Myrvold fra NAV Arbeidslivssenter Hordaland.

JobbLoop er forhåpentligvis ett svar på hvor utfordringen med å få flere ungdommer i arbeid. Kjernen i samarbeidet er å mobilisere arbeidsgivere, og det er helt i tråd med regjeringens inkluderingsdugnad som starter i disse dager.

Se også jobbloop.no

I en jobbloop går tre virksomheter går sammen om å tilby arbeidstrening til tre unge arbeidssøkere. Virksomhetene danner en sløyfe – et årshjul – der arbeidssøkerne rullerer fire måneder i hver av de tre virksomhetene – med løfte om ett år arbeidspraksis til sammen.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
hylland eriksen 2Møt Thomas Hylland Eriksen på Verdensdagen for psykisk helse
14.08.2019
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
12.08.2019
sim ill 2Kurspakke i arbeid og psykisk helse til høsten
03.07.2019
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
hylland eriksen 2Møt Thomas Hylland Eriksen på Verdensdagen for psykisk helse
14.08.2019
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
12.08.2019
sim ill 2Kurspakke i arbeid og psykisk helse til høsten
03.07.2019
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen