Inspirerande kurs på Stord om fleirkulturelle arbeidsplassar

04.05.2018
Mange frammøte da NAV Stord og NAV Arbeidslivssenter Hordaland arrangerte kurs for verksemdene i Sunnhordland om fleirkulturelle arbeidsplassar.
gryhannefleirkulturell26 04 18
Engasjerte føredragshaldare. Hanne Schreiber Braathen og Gry-Borghild Johansen frå NAV Arbeidslivssenter Hordaland.
Noreg vert stadig eit meir fleirkulturelt samfunn, og arbeidslivet er ein viktig møtestad for menneske frå ulike kulturar. Det er ved å vera ein del av eit arbeidsmiljø at ein lærer mest om norsk arbeidsliv. I tillegg er det ein viktig arena for å tileigne seg meir norskkunnskap.
 
Det var bakteppe da 27 leiarar, tillitsvalde og verneombod frå 14 ulike verksemder deltok på kurset i regi av NAV. Målet var at ein saman skulle finne fram og dele dei gode grepa for å utnytta potensialet som ligg i å ha eit mangfald på arbeidsplassen.
 
Arbeidsretta oppfølging i flyktningtenesta
Før sjølve kurset starta, presenterte rettleiarar ved NAV Stord si flyktningtenesta seg sjølv og sitt tilbod. Marte Wirum og Heidi Johannessen fortalte om dei individuelle løpa introduksjonsprogrammet har for arbeidsretta oppfølging. Introduksjonsprogrammet er eit 2-årig program med fokus på integrering i det norske samfunnet, norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning og arbeid.

Dei langsiktige måla er at deltakarane skal kome i løna arbeid, bli sjølvstendige økonomisk og likeverdige samfunnsborgarar. Under presentasjonen vart det særleg fokusert på flyktningar som er arbeidssøkjande og klar for arbeid med tilrettelagte løp, og ikkje gruppa som skal ta meir utdanning. Verksemder som ikkje allereie har samarbeid med NAV, fekk kontaktinformasjon til rettleiarane og vart oppmoda om å ta kontakt.
 
Gode grep om kulturelt mangfald
Vidare losa Hanne Schreiber Braathen og Gry-Borghild Johansen frå NAV Arbeidslivssenter Hordaland oss gjennom kurset der det blei tid til teori, forsking, døme frå verksemder, refleksjon og gruppearbeid kring fleirkulturelle arbeidsplassar. Det blei gode diskusjonar rundt gruppeborda knytt til utfordringar deltakarane har frå å vere i eit fleirkulturelt miljø. Like viktig var erfaringsdelinga rundt korleis ein kan få mangfaldet til å bli ein styrke for verksemda. Dette blei ein dag då me saman hadde fokus på verdien av eit fleirkulturelt arbeidsliv.

NAV Arbeidslivssenter arrangerer eit nytt kurs om fleirkulturelle arbeidsplasser til hausten i Bergen. Tid og stad vert klar om kort tid.
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen