IA-prisen til Hardanger og Voss Museum

10.11.2017
Prisutdelingen fant sted under årets IA-konferanse i Grieghallen. Se film om den prisvinnende bedriften
IA-pris%20vinner%202017
Stolte vinnere. IA-prisen 2017 gikk til Hardanger og Voss Museum. (f.v.) IA-kontakt Signe Skeie Brurok, tilitsvalgt Alexander Gunther, avdelingsleder Agnete Sivertsen, verneombud Kasper Krogh Hansen og styreleder Bjørn Christensen. (Foto: Paal Nupen)


Prisen deles ut av IA-rådet i Hordaland som var representert ved distriktssekretær i LO, Roger Pilskog. I begrunnelsen sa Pilskog blant annet:

Årets IA- pris går til en virksomhet som har om lag 60 ansatte, og som har mangfoldige aktiviteter - i et mangfoldig og stort geografisk område, og som om ikke det var nok mangfold, med en mangfoldig arbeidsstokk. Stikkord for denne virksomheten er med andre ord mangfold, kall det gjerne kreativt mangfold! 

Et annet stikkord er åpenhet og eksternt samarbeid med ulike NAV-kontor i sitt område, for å gi praksis- og språktreningsplasser.
Årets IA-bedrift har og etablert samarbeid med Kriminalomsorgen - og tar i mot utplasseringer derfra. Gjennom en EU-avtale tilbyr bedriften jobb til frivillige fra Europa, for gjensidig kultur- og språkutveksling.

Bedriften samarbeider også med lokale vennelag, som for eksempel pensjonistlag, til gjensidig glede og nytte. For at alt dette mangfoldet skal fungere har bedriften og innført en mentorordning for tettere og bedre oppfølging av alle som skal inkluderes.Et tredje stikkord er sykefravær. For å si det kort; det legemeldte fraværet er mer enn halvert fra 2016 til 2017.

Oppdaterte tall viser at det legemeldte fraværet nå er under 2,5%. Det er lavere enn målsetting i egen IA-plan som er 5,6%.

Det er langt under landsgjennomsnittet på 5,2%. Det kan jo være at målsettingen var lite ambisiøs, men uansett - det er noe de har lykkes med her. I tillegg- og selvsagt nok - årets IA-bedrift har god tilrettelegging for ansatte som behøver det, og det er utarbeidet egen tiltaksplan for 55 pluss.  

Alt dette- og mere til-  får bedriften til  ved å satse på godt og systematisk partssamarbeid, der IA-rådgiveren inkluderes som en naturlig del av samarbeidet.

En utfordring denne bedriften har er å væra aktuell og attraktiv for både turister og lokalsamfunn.

For å si det sånn - de lever av- og for- besøk! For at virksomheten skal være attraktiv og aktuell, har partene forstått at de må spille på lag med hverandre og de må spille på lag med mangfoldet, både internt og eksternt.

 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
[bilde]Sammen om inkludering
22.03.2019
[bilde]Gratis ekstrakurs i arbeid og psykisk helse
21.03.2019
[bilde]Sjukefråværet går ned
20.03.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
27.03.2019
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer)
Les mer
03.04.2019
Frukostmøte i Bergen om ungdom og IT-kompetanse
Les mer
15.05.2019
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
04.06.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
[bilde]Sammen om inkludering
22.03.2019
[bilde]Gratis ekstrakurs i arbeid og psykisk helse
21.03.2019
[bilde]Sjukefråværet går ned
20.03.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
27.03.2019
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer)
Les mer
03.04.2019
Frukostmøte i Bergen om ungdom og IT-kompetanse
Les mer
15.05.2019
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
04.06.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen