IA lønner seg

20.04.2016
Regionsdirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen mener alle bedrifter tjener på å skape et mer inkluderende arbeidsliv.
Godt IA-arbeid gir resultater sier regionsdirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen (Foto: NHO)
Knudsen er for tiden også leder av IA-rådet i Hordaland som har en viktig rolle i den praktiske gjennomføringen av IA-avtalen. IA-rådet består representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og NAV. Rådet er opptatt av at alle parter skal trekke i samme retning for å nå målene i IA-avtalen.

Mange bedrifter har et godt IA-arbeid som gir resultater.  Hva er gevinstene ved å lykkes i IA-arbeidet?
- Bedriftene merker jo selvsagt dette på bunnlinjen i form av lavere kostnader.  Men i tillegg til det økonomiske så får bedriftene et bedre arbeidsmiljø, mener Tom Knudsen.

Resultater kommer sjelden av seg selv. Hvilke grunnleggende faktorer bør være på plass hos bedrifter som ønsker å skape en mer inkluderende arbeidsplass?

- IA-arbeid må forankres i toppledelsen. Dette er et lederansvar og derfor må det etableres god rutiner for dette i bedriftene.

Nedbemanning og omstilling berører mange bedrifter på Vestlandet. Erfaringer viser at i krevende tider blir ofte IA-arbeidet satt på sidelinjen, men hvorfor er det akkurat nå bedriftene bør sette av tid til IA-arbeid?

- Omstillings- og nedbemanningsprosesser i bedrifter har en tendens til å skape uro blant arbeidstakerne. I slike situasjoner er det ekstra viktig at man har fokus på hvordan de ansatte opplever situasjonen, og at man får gitt informasjon og satt inn tiltak for å forhindre behov for sykemeldinger.

IA-avtalen blir ofte sett på som et viktig verktøy for å redusere sykefraværet, men avtalen er omfattende og har også andre målsettinger. Hva vil du si til bedrifter som kan være interessert i å utvikle andre deler av IA-arbeidet sitt?

- Jeg vil først og fremst si at det å redusere sykefraværet er en viktig konsekvens av IA-arbeidet.  Men i tillegg følger det gode rutiner og det legges til rette for dem som har behov for tilrettelegging og det er lettere å unngå utstøting, sier Knudsen.

Bedrifter som tegner IA-avtale får en rekke fordeler. Er det noe du vil trekke frem som særlig nyttig?

- Da vil jeg spesielt trekke fram at de får oppfølging fra NAV Arbeidslivssenter i Hordaland, i tillegg til selve forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet, selvsagt.
 
Er det bedrifter i Hordaland du som har imponert deg med sitt IA-arbeid?

- Wärtsilä Norway AS, Apply Leirvik AS og Kverner Stord AS er alle bedrifter fra Stord som har et godt fokus på inkluderende arbeidsliv. Dette til tross for at de driver i en næring som er blitt særlig rammet av nedgangstidene på Vestlandet, avslutter Knudsen.

Av Paal Nupen
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
syk mann illSju bransjar blir prioriterte i sjukefråværsarbeidet
12.06.2019
sim ill 2Kurspakke i arbeid og psykisk helse til høsten
11.06.2019
cato-lorentz-pa-jobbenPodkast: Hva er mestringstro og hvorfor er det viktig på jobb?
06.06.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
19.06.2019
Webinar: Dialogmøte (30 minutter)
Les mer
20.06.2019
Webinar: Roller og ansvar i eit inkluderande arbeidsliv (30 minutter)
Les mer
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
syk mann illSju bransjar blir prioriterte i sjukefråværsarbeidet
12.06.2019
sim ill 2Kurspakke i arbeid og psykisk helse til høsten
11.06.2019
cato-lorentz-pa-jobbenPodkast: Hva er mestringstro og hvorfor er det viktig på jobb?
06.06.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
19.06.2019
Webinar: Dialogmøte (30 minutter)
Les mer
20.06.2019
Webinar: Roller og ansvar i eit inkluderande arbeidsliv (30 minutter)
Les mer
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen