IA lønner seg

20.04.2016
Regionsdirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen mener alle bedrifter tjener på å skape et mer inkluderende arbeidsliv.
Godt IA-arbeid gir resultater sier regionsdirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen (Foto: NHO)
Knudsen er for tiden også leder av IA-rådet i Hordaland som har en viktig rolle i den praktiske gjennomføringen av IA-avtalen. IA-rådet består representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og NAV. Rådet er opptatt av at alle parter skal trekke i samme retning for å nå målene i IA-avtalen.

Mange bedrifter har et godt IA-arbeid som gir resultater.  Hva er gevinstene ved å lykkes i IA-arbeidet?
- Bedriftene merker jo selvsagt dette på bunnlinjen i form av lavere kostnader.  Men i tillegg til det økonomiske så får bedriftene et bedre arbeidsmiljø, mener Tom Knudsen.

Resultater kommer sjelden av seg selv. Hvilke grunnleggende faktorer bør være på plass hos bedrifter som ønsker å skape en mer inkluderende arbeidsplass?

- IA-arbeid må forankres i toppledelsen. Dette er et lederansvar og derfor må det etableres god rutiner for dette i bedriftene.

Nedbemanning og omstilling berører mange bedrifter på Vestlandet. Erfaringer viser at i krevende tider blir ofte IA-arbeidet satt på sidelinjen, men hvorfor er det akkurat nå bedriftene bør sette av tid til IA-arbeid?

- Omstillings- og nedbemanningsprosesser i bedrifter har en tendens til å skape uro blant arbeidstakerne. I slike situasjoner er det ekstra viktig at man har fokus på hvordan de ansatte opplever situasjonen, og at man får gitt informasjon og satt inn tiltak for å forhindre behov for sykemeldinger.

IA-avtalen blir ofte sett på som et viktig verktøy for å redusere sykefraværet, men avtalen er omfattende og har også andre målsettinger. Hva vil du si til bedrifter som kan være interessert i å utvikle andre deler av IA-arbeidet sitt?

- Jeg vil først og fremst si at det å redusere sykefraværet er en viktig konsekvens av IA-arbeidet.  Men i tillegg følger det gode rutiner og det legges til rette for dem som har behov for tilrettelegging og det er lettere å unngå utstøting, sier Knudsen.

Bedrifter som tegner IA-avtale får en rekke fordeler. Er det noe du vil trekke frem som særlig nyttig?

- Da vil jeg spesielt trekke fram at de får oppfølging fra NAV Arbeidslivssenter i Hordaland, i tillegg til selve forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet, selvsagt.
 
Er det bedrifter i Hordaland du som har imponert deg med sitt IA-arbeid?

- Wärtsilä Norway AS, Apply Leirvik AS og Kverner Stord AS er alle bedrifter fra Stord som har et godt fokus på inkluderende arbeidsliv. Dette til tross for at de driver i en næring som er blitt særlig rammet av nedgangstidene på Vestlandet, avslutter Knudsen.

Av Paal Nupen
Til nyheitsarkivet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen