IA lønner seg

20.04.2016
Regionsdirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen mener alle bedrifter tjener på å skape et mer inkluderende arbeidsliv.
Godt IA-arbeid gir resultater sier regionsdirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen (Foto: NHO)
Knudsen er for tiden også leder av IA-rådet i Hordaland som har en viktig rolle i den praktiske gjennomføringen av IA-avtalen. IA-rådet består representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og NAV. Rådet er opptatt av at alle parter skal trekke i samme retning for å nå målene i IA-avtalen.

Mange bedrifter har et godt IA-arbeid som gir resultater.  Hva er gevinstene ved å lykkes i IA-arbeidet?
- Bedriftene merker jo selvsagt dette på bunnlinjen i form av lavere kostnader.  Men i tillegg til det økonomiske så får bedriftene et bedre arbeidsmiljø, mener Tom Knudsen.

Resultater kommer sjelden av seg selv. Hvilke grunnleggende faktorer bør være på plass hos bedrifter som ønsker å skape en mer inkluderende arbeidsplass?

- IA-arbeid må forankres i toppledelsen. Dette er et lederansvar og derfor må det etableres god rutiner for dette i bedriftene.

Nedbemanning og omstilling berører mange bedrifter på Vestlandet. Erfaringer viser at i krevende tider blir ofte IA-arbeidet satt på sidelinjen, men hvorfor er det akkurat nå bedriftene bør sette av tid til IA-arbeid?

- Omstillings- og nedbemanningsprosesser i bedrifter har en tendens til å skape uro blant arbeidstakerne. I slike situasjoner er det ekstra viktig at man har fokus på hvordan de ansatte opplever situasjonen, og at man får gitt informasjon og satt inn tiltak for å forhindre behov for sykemeldinger.

IA-avtalen blir ofte sett på som et viktig verktøy for å redusere sykefraværet, men avtalen er omfattende og har også andre målsettinger. Hva vil du si til bedrifter som kan være interessert i å utvikle andre deler av IA-arbeidet sitt?

- Jeg vil først og fremst si at det å redusere sykefraværet er en viktig konsekvens av IA-arbeidet.  Men i tillegg følger det gode rutiner og det legges til rette for dem som har behov for tilrettelegging og det er lettere å unngå utstøting, sier Knudsen.

Bedrifter som tegner IA-avtale får en rekke fordeler. Er det noe du vil trekke frem som særlig nyttig?

- Da vil jeg spesielt trekke fram at de får oppfølging fra NAV Arbeidslivssenter i Hordaland, i tillegg til selve forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet, selvsagt.
 
Er det bedrifter i Hordaland du som har imponert deg med sitt IA-arbeid?

- Wärtsilä Norway AS, Apply Leirvik AS og Kverner Stord AS er alle bedrifter fra Stord som har et godt fokus på inkluderende arbeidsliv. Dette til tross for at de driver i en næring som er blitt særlig rammet av nedgangstidene på Vestlandet, avslutter Knudsen.

Av Paal Nupen
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet