Egenmelding og den nye IA-avtalen

04.02.2019
Alle virksomheter kan avtale bruk av utvidet egenmeldingsordning. Rett bruk av ordningen kan redusere sykefraværet.
Syk%20mann%20ill
Les IA-avtalen 2019-2022

Virksomheter som i avtaleperioden 2014-2018 hadde inngått Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv fikk til gjengjeld rett til utvidet bruk av egenmelding. Den nye IA-avtalen, som er inngått for perioden 2019-2022, skiller ikke mellom virksomheter slik at alle nå kan ta i bruk utvidet egenmeldingsordning.

Egenmeldingsordningen
Ordningen med utvidet rett til egenmelding åpnet for inntil 8 egenmeldte dager per arbeidsgiverperiode, og inntil 24 dager per 12 måneders periode. Etter folketrygdlovens bestemmelser kan egenmelding brukes for opptil tre dager om gangen, og opptil fire ganger i løpet av ett år. Folketrygdlovens bestemmelse er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden som er på 16 dager.

Nytt i IA-avtalen
Det er foreslått fra partenes sin side at utvidet rett til egenmeldingsordning presiseres i folketrygdloven. Det er også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Selv om dette ikke er lovfestet anbefales det å drøfte endringer i egenmeldingsordningen med tillitsvalgte før revidering av personalhåndboken.

Ønsker bruk av utvidet egenmeldingsordning
Den nye IA-avtalen oppfordrer virksomhetene til å videreføre utvidet egenmeldingsordning, og oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen. Dersom virksomheten bestemmer seg for å gjøre endringer så kan det være hensiktsmessig å presentere endringene og begrunnelsene for endringene på et personalmøte.
Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til korttidssykefravær.
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet