Dette forventer arbeidsgiverne av NAV

19.11.2018
Hva skal til for å lykkes med rekruttering og god sykefraværsoppfølging? Her er rådene fra tre bedrifter som har oppnådd gode resultater.
petterson
NAV Arbeidslivssenter Hordaland (ALS) har oppsøkt tre reflekterte arbeidsgivere og utfordret dem spesifikt på deres forventninger til to viktige oppgaver: Samarbeidet med NAV når det gjelder rekruttering og oppfølging av sykmeldte.

– Det er viktig at arbeidsgivers stemme blir mer tydelig når vi rigger vårt arbeid fremover. Å etablere nettverk er en god tilnærming til dette. NAV ALS har etablert to egne arbeidsgivernettverk (for statlige og private bedrifter) som piloter. I tillegg bistår vi med etableringen av lokale arbeidsgivernettverk, sier avdelingsdirektør Øyvind Urdal ved NAV Arbeidslivssenter.

Se video av IA-prisvinner Pettersson & Gjellesvik AS

Filmen viser det gode arbeidet til årets IA-prisvinner Pettersson & Gjellesvik AS, en elektrobedrift i Bergen med 110 ansatte. De har over flere år vist at de jobber systematisk og godt med sykefravær, arbeidsmiljø, rekruttering og inkludering.

Du som deltok på årets IA-konferanse i Grieghallen har sett deler av filmen tidligere. Her møter vi HR-leder, ansatte, tillitsvalgt og toppsjef på jobb. Daglig leder Tom Nielsen i PG får utdypet sine tanker om nøkkelen til suksess for god rekruttering og sykefraværsoppfølging.

I videosnutt nummer to besøker vi to bergensbedrifter:
 • Daglig leder Richard Nilsen i elektronikkbedriften Mekatronikk i Åsane
 • HR-leder Camilla Skulstad i gartnerbedriften Tommys Hage i Blomsterdalen
Se video

Begge forteller åpenhjertet om sine positive og negative opplevelser med NAV, og kommer med konstruktive forslag til hvordan samarbeidet kan bli enda bedre.

Her er et sammendrag av hvilke forventninger arbeidsgiverne har til NAV:

Rekruttering/formidling
 • NAV må være gode til å sjekke ut med arbeidsgiver hvilke konkrete oppgaver jobben består i. Det gjør at jobbmatchen med kandidaten blir enklere og bedre.
 • Støtte arbeidsgiver og arbeidstaker i å etablere et godt forhold.
 • Tilgjengelighet fra NAV viktigere enn penger.
 • Samordne rekrutteringsarbeidet, helst med en øremerket kontaktperson.
 • Alle bedriftene melder om positive erfaringer med rekruttering gjennom NAV.

Sykefravær

 • Av stor betydning at bedriften får hjelp til å få på plass et systematisk oppfølgingsarbeid.
 • Tidligere avklaring når ansatt ikke kan komme tilbake til sin tidligere jobb.
 • Tett oppfølging (nudging) av arbeidsgiver i fasen etter arbeidsgiverperioden.
 • NAV må være tydeligere til stede når arbeidsgiver opplever manglende samarbeid i tilretteleggingsarbeidet.
 • NAV må kjenne bedriftene bedre.
 • Ta dialogmøter og partenes behov på alvor.
 • Bediftene ønsker at digitaliseringen fortsetter.
Av Eivind A. Pettersen
Til nyheitsarkivet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen