Arbeidsgiverlosen viser vei innen arbeid og psykisk helse

15.08.2016
Solveig Norland er arbeidsgiverlos i NAV Hordaland. Arbeidsgiverlosen skal være en støtte til arbeidsgivere der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid, og inkludere nye medarbeidere.
Solveig%202
Solveig Norland viser vei innen arbeid og psykisk helse (Foto: Paal Nupen)
Psykiske helseproblemer er vanlig og statistisk sett vil ca. halvparten av oss kunne oppleve psykiske helseutfordringer i løpet av livet. Flertallet med psykiske helseutfordringer er i arbeid, og mange som ikke er i arbeid ønsker å jobbe. I den forbindelse er det  viktig å ha fokus på arbeid og psykisk helse i arbeidslivet. Ledere, tillitsvalgte og verneombud er nøkkelpersoner i dette arbeidet.

Hva kan du bidra med overfor arbeidsgivere når det gjelder å inkludere personer med psykiske helseproblemer?
- Jeg tenker det er viktig å sette arbeid og psykisk helse på dagsorden i virksomheter. Dette er et tema som angår arbeidslivet, ettersom vi alle har en psykisk helse. Kunnskap om arbeid og psykisk helse kan bidra til å forebygge sykefravær, hindre utstøting og inkludere nye medarbeidere. Gjennom veiledning, kurs og møter med ledere, tillitsvalgte og verneombud ønsker jeg å bidra til økt kompetanse innen temaet. Mitt fokus er å se på muligheter og ressurser og hva man kan få til sammen på arbeidsplassen. Jeg ønsker å bidra med innspill og refleksjon rundt hvordan man kan gjennomføre samtaler og legge til rette for ansatte.
 
Hva er det viktigste grepet arbeidsgivere kan gjør dersom de får vite at ansatte har dårlig psykisk helse?
- Dersom en arbeidsgiver får vite at en ansatt har psykiske helseutfordringer er det viktig at man tar den gode samtalen. Dette for å se hvilke behov ansatte har for eventuell tilrettelegging og avklare muligheter for dette på arbeidsplassen. Man skal ikke ha hovedfokus på diagnose men på det konkrete som foreligger i arbeidssituasjonen. Ofte kan enkle grep og god dialog gjøre en stor forskjell.
 
Hvorfor kan det være bra å være i arbeid når man har psykiske helseutfordringer?
- Arbeid kan blant annet bidra til meningsfull aktivitet, fellesskap med andre og gi struktur og tilhørighet i hverdagen. Selv om det kan være nødvendig å være helt borte fra arbeid en periode, viser også forskning at i lengden kan sykemelding forverre tilstanden, spesielt ved angst og depresjon. Det kan være bedre å jobbe noe enn å være fullt sykemeldt. Arbeidsplassens evne til å legge til rette for og ta vare på ansatte vil kunne påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb når de har det vanskelig.
 
Hvem kan få tilbudet og hvordan kan virksomheten komme i kontakt med deg?
- Tjenesten er tilgjengelig for alle virksomheter i hele fylket. Dersom virksomheten har en IA–avtale er det fint om man i første omgang tar kontakt med sin IA–rådgiver. Jeg kan kontaktes på epost Solveig.Norland@nav.no  og mobil 950 89 869.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet