- Verneombud er en viktig rolle

20.02.2017
Still krav til lederne og ha høye forventninger var budskapet til Etatsdirektør Ole-Daniel Virkesdal i Bergen kommune da Etat for tjenester til utviklingshemmede inviterte til Verneombudsdag.
Løfter frem verneombudene: Hovedverneombud Henning Åsheim (t.v.), Rigmor Farsund Moe fra Bedriftshelsetjenesten i Bergen kommune, Etatdirektør Ole-Daniel Virkesdal, Enhetsleder for kompetanseenhet Sone Sør Renate Aastveit, Neil Lawther fra HR-avdelingen og IA-rådgiver Irene Brurok fra NAV Arbeidslivssenter.
Både Virkesdal og hovedverneombud Henning Åsheim understreket innledningsvis hvor viktig verneombudsrollen er for å skape trygge arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og gode tjenester da om lag 40 verneombud og noen ledere var samlet til heldagssamling.

Arbeidstilsynets faktaside: Verneombudets rolle og oppgaver

Som Hordalands største arbeidsplass med over 25000 ansatte er det avgjørende å ha en kompetent og dyktige vernetjeneste dersom kommunen skal nå målene sine.  I denne omgang var det verneombudene i Fana og Ytrebygda bydel som fikk faglig påfyll fra Neil Lawther fra HR-avdelingen, IA-rådgiver Irene Brurok fra NAV Arbeidslivssenter og Rigmor Farsund Moe fra Bedriftshelsetjenesten.

IA og partssamarbeid
Irene Brurok er etatenes rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter og trakk frem betydningen av partssamarbeidet i IA-avtalen. 

- Det er viktig at også verneombudene får eierskap til de overordnede målene i egen byrådsavdeling. Det er en forutsetning for å få til gode resultater lokalt, sa Brurok.

Samarbeid er nøkkelen
Neil Lawther satte verneombudsrolle inn i en større sammenheng og understreket betydningen av at en rekke aktører sammen skal bidra til bærekraftige og helsefremmende arbeidsplasser. Det er også viktig at verneombudene bruker sin posisjon i arbeidsmiljøgruppene til å løfte frem saker som berører alle ansatte på arbeidsplassen.

Gjennom arbeidsmiljøgruppene sikres systematikk, struktur og samarbeid som skal sikre konstruktive og løsningsorientert tilnærming til IA- og HMS-arbeidet.

Bedre kommunikasjon
Rigmor Farsund Moe avsluttet dagen med å snakke om kommunikasjon og samhandling mellom leder og verneombud. Selv om man kan ha ulikt utgangspunkt og perspektiv så er det mulig å bygge noen broer på en respektfull måte dersom dialogen blir det fremste verktøyet var et av Moes budskap til verneombudene.

Mange har god nytte av å bli mer bevisst egen språkbruk og virkemidler i samtalen med leder. Moe var særlig opptatt av å bruke jeg-språk i dialogen. Det betyr å være mer undersøkende og i mindre grad argumenterende.

Verneombudene er ikke bortskjemt med egne verneombudsdager, men Ole-Daniel Virkesdal ønsker lignende samlinger i fremtiden hvor de mange verneombudene kan bli tryggere på rollen sin og dele erfaringer.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet