Kurs


NAV Arbeidslivssenter tilbyr eit bredt spekter av gratis kurs for leiarar, tillitsvalde, verneombod og andre interesserte i  alle verksemder i Vestland.

Januar
30.01     Livsfaseorientert personalpolitikk - Ulike generasjoner i arbeidslivet (6 timer)

Februar
06.02     Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
13.02      Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
20.02     Sees i morgen! - Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)

Mars
06.03     Den viktige samtalen (6 timer)
13.03      Omstilling og inkluderende arbeidsliv - to sider av samme sak (3 timer)
20.03     Sees i morgen! - Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (3 timer)
27.03      Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer)

April
03.04     Sees i morgen! - Psykiske reaksjoner på omstilling og stress (3 timer)

Enkelte av kursa kan tilretteleggjas og gjennomføras på arbeidsplassen.
Er dette aktuelt så ta kontakt NAV Arbeidslivssenter.

Alle kursa vert haldne i Bergen. 

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
[bilde]Sammen om inkludering
22.03.2019
[bilde]Gratis ekstrakurs i arbeid og psykisk helse
21.03.2019
[bilde]Sjukefråværet går ned
20.03.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
27.03.2019
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer)
Les mer
03.04.2019
Frukostmøte i Bergen om ungdom og IT-kompetanse
Les mer
15.05.2019
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
04.06.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
[bilde]Sammen om inkludering
22.03.2019
[bilde]Gratis ekstrakurs i arbeid og psykisk helse
21.03.2019
[bilde]Sjukefråværet går ned
20.03.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
27.03.2019
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer)
Les mer
03.04.2019
Frukostmøte i Bergen om ungdom og IT-kompetanse
Les mer
15.05.2019
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
04.06.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen