Bli ei IA-verksemd

Målet med IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det er mange fordeler med å bli IA-virksomhet.

IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen er mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den lokale samarbeidsavtalen er mellom NAV Arbeidslivssenter og virksomheten, både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Virksomheter som har avtale kan kalle seg IA-virksomheter og får tilgang på ressurser og bistand fra NAV.

Alle IA-virksomheter har en fast kontaktperson med følgende hovedoppgaver:
 • Bistå ledere, IA-kontaktpersoner, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass
 • Informere om IA-virkemidler og tiltak innenfor rammen av IA-avtalen
 • Gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker
 • Bidra til å utløse økonomiske virkemidler raskt og effektivt
 • Koordinere bistand fra NAV
 • Samarbeide med virksomhetens bedriftshelsetjeneste
Øvrige fordeler for IA-virksomheter
 • Utvidet bruk av egenmelding
 • Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd
 • Honorar til bedriftshelsetjeneste
 • Tilbud om konferanser og gratis kurs
 • Elektronisk nyhetsbrev
Ønsker du å tegne IA-avtale, eller mer informasjon så send en epost til:

nav.arbeidslivssenter.hordaland@nav.no

eller ring NAV Arbeidslivssenteret på 55 55 33 36.

Les mer om IA-avtalen her
 

 

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-podcast: Gravid og sykefravær
12.12.2018
[bilde]Sjukefråværet held fram med å synke
11.12.2018
[bilde]NAV Årstad inviterer bedrifter til julefrokost
21.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-podcast: Gravid og sykefravær
12.12.2018
[bilde]Sjukefråværet held fram med å synke
11.12.2018
[bilde]NAV Årstad inviterer bedrifter til julefrokost
21.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen