IA-rådet i Hordaland

ia-r%c3%a5det 2
.
Hva er IA-rådet?

For å spisse og målrette IA-arbeidet på regionalt nivå har myndighetene bestemt at det skal være et IA-råd i hvert av landets fylker. Lokale representanter har best kjennskap til de ulike demografiske, geografiske og næringsstrukturelle utfordringene som eksisterer i fylket. Rådene er derfor satt sammen av regionale representanter fra organisasjonene og myndighetene som er part i IA-avtalen.

Sammensetningen i IA-rådet skal sikre at partene drar i samme retning for å nå målene i IA-avtalen. Arbeidslivssentrene har en sentral rolle i oppfølging av IA-arbeidet i fylkene og stiller med sekretariatsressurser for IA-rådene.

Hvilken funksjon har IA-rådene?
IA-rådene har en viktig rolle i den praktiske oppfølgingen av IA-avtalen. IA-rådene er bindeleddet mellom partene som legger til rette på sentralt nivå og virksomhetene lokalt, hvor IA-innsatsen skal gjennomføres i praksis. IA-rådsmøtene skal sikre at partene drøfter og gjennomfører felles tiltak mot virksomheter og bransjer i fylket med særlige utfordringer knyttet til sykefravær, frafall og utstøting.

IA-rådet i Hordaland har møte en gang i kvartalet og arbeider i henhold til en mål- og handlingsplan.

Aktiviteter i regi av IA-rådet
IA-rådet står som arrangør av den årlige IA-konferansen i Hordaland
IA-rådet avgjør hvem som skal tildeles den årlige IA-prisen

Trykk her for å se hvem som er medlemmer i IA-rådet

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmoren

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmoren

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen