Slik hjalp NAV hørselshemmet ut i full jobb

14.11.2017
Den kvinnelige brukeren var på nippet til å bli erklært ufør, men er i dag i full jobb. – Kartlegging og riktig tilrettelegging er nøkkelen, sier NAV-veileder Iselin Stellberg.
019
Illiustrasjonsbilde.
Brukeren Lise har i flere år stått utenfor arbeidslivet. På tross av dårlig hørsel er hun i dag 100 prosent i jobb takket være godt samarbeid mellom NAV-kontor og NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland.

Av personvernhensyn bruker vi ikke navn og bilde på kvinnen i denne artikkelen.

– Tårene trillet da Lise fikk prøve et anbefalt teknisk hørselsutstyr på arbeidsplassen. Det betød så mye for henne, forteller hørselsrådgiver Iselin Stellberg ved Arbeidsrettede veiledningstjenester.

Gikk mot søknad om uføre
I tillegg til å være hørselshemmet har Lise lærevansker og diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Hun har hatt en tøff oppvekst både når det gjelder hjem og skole. Vold og mobbing var del av hennes hverdag i oppveksten.

– Det var ikke før i ungdomsalder at hørselsproblematikken ble oppdaget, noe som har medført en manglende tilrettelegging i skolegangen. Med kun grunnskole, liten arbeidserfaring og lite tilrettelegging, har det vært vanskelig for Lise å komme seg i ordinært arbeid. Veien mot et liv som ufør så kort ut.

Tilpasset teknisk hørselsutstyr ga nytt håp
Med riktig tilpasset teknisk høreselsutstyr og tilrettelegging på arbeidsplassen, kan Lise fortsette i jobben som krever aktiv kundekontakt i butikk. NAV-veilederen henviste Lise til Arbeidsrettede veiledningstjenester for å sjekke om det var noe som kunne tilrettelegges for henne på jobben.

– Gjennom kartlegging av utfordringer og behov på arbeidsplassen, har Lise nå fått tilpasset teknisk hørselsutstyr. Arbeidsgiver fikk også konkrete råd om ulike behov for tilrettelegging, forteller Iselin.

Komplikasjoner
Lise fikk omsider tilbud om å prøve seg i ordinært arbeid i butikk, men etter kort tid oppstod det flere utfordringer på arbeidsplassen. Arbeidsgiver merket at Lise ofte misforsto det som ble sagt og ble i mange situasjoner stresset og frustrert.

– Det viste seg at Lise ikke brukte høreapparatene sine så ofte da hun opplevde en forsterket lyd av alle maskiner i butikken i høreapparatet. Dette gjorde det ubehagelig for henne å bruke høreapparatene.

Fruktbart samarbeid
NAV-veilederen, som tidligere har god erfaring med å samarbeide med NAV Hjelpemiddelsentral, tok kontakt med Arbeidsrettede veiledningstjenester for å se om det var noe de kunne bidra med for Lise på arbeidsplassen.

I samarbeid med NAV veileder dro hørselrådgiver Iselin Stellberg og hørselspedagog Roald Synnevåg ut til Lise på arbeidsplassen. Det ble oppdaget flere ting som kunne bidra til en bedre jobbhverdag for Lise.

– Arbeidsgiver fikk konkrete råd om tilrettelegging og Lise fikk etter hvert riktig tilpasset teknisk hørselsutstyr. Både Lise, NAV-veileder og arbeidsgiver ser nå at det er håp for at Lise kan få en bedre jobbhverdag.

Av Sissel B.Høvding
 
 
 
Til nyhetsarkivet

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmoren

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmoren

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen