Hva påvirker sykefraværet?

27.01.2017
Hvor du er ansatt har lite å si for sykefraværet. Hvem du er og hvilke arbeidsoppgaver du har er mer avgjørende. Det viser en ny undersøkelse utarbeidet for KS.
sykehjem ill  (colourbox)
Sykefraværet er relativt høyt blant kvinner med lite utdanning ansatt i omsorgsyrker. (Foto: Colourbox)
Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra KS sett på sykefraværsforskjeller mellom ulike sektorer i norsk arbeidsliv. Sykefraværet har i lang tid vært høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Nasjonalt er det store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper og yrker, men det er ikke sektoren i seg selv som er årsaken til nivået på sykefraværet.

Likt fravær
Når det kontrolleres for forskjeller i sammensetningen viser det seg at kommunene ikke har hatt høyere fravær enn i privat sektor. Det er blitt gjort ved å se på personer med samme kjønn, alder, utdanningsnivå, ansiennitet, avtalt arbeidstid som jobber i samme yrke og næring, samt kommunetype og bedrifter av tilnærmet samme størrelse. Konklusjonen er at forskjellen i fraværet er minimalt.

Studien viser dessuten at fraværet synker noe for arbeidstakere som går fra privat til kommunal sektor.

Viktig å kjenne årsakene
Med andre ord så er det arbeidets karakter og den ansattes bakgrunn som i hovedsak er årsaken til fraværet. Dette er viktig å forstå slik at tiltak kan iverksettes på de rette stedene. Fra før vet vi at kvinner har høyere fravær enn menn, at fraværet stiger med alder og at fraværet er lavere desto høyere utdanning de ansatte har. For kommunesektoren, som har mange kvinner i omsorgsyrker med lite utdanning, betyr det at sektoren kommer dårligere ut enn private sektor når det gjelder samlet sykefravær.

Men kjennskap til årsaker gir i seg selv ingen nøkkel til løsningen. Og av den grunn har KS trappet opp satsingen på å redusere sykefraværet. Forskning kan gjøre arbeidet mer målrettet, men det vil ta tid.

Referanse
Synne Klingenberg m.fl: Sykefraværsforskjeller for sektorer. Utarbeidet for KS. KS. Rapport 2016. ISSN: 1891-8093.


Av Paal Nupen
Tilbake til oversikten

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen